Indeks emitenata čije oznake počinju sa "L"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
LIVN04-285-310 Preduzeće Livnica sivog i obojenog liva a.d. Ljubija Ljubija Bosna i Hercegovina 275101.181.915
LJUB04-529-78/03 Rudnici željezne rude "LjUBIJA" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 07.1050.777.428
LKMS04-620-43/04 Društvo za proizvodnju, usluge i trgovinu "LUKOM" Šamac Šamac Bosna i Hercegovina 18240324.786
LKSD03-1-241/07 OPŠTINA LAKTAŠI Laktaši Bosna i Hercegovina 751100
LKSM04-483-19/03 Akcionarsko društvo robno-transportni centar "LUKA" Šamac Šamac Bosna i Hercegovina 52.2410.965.303
LSNA04-759-64/07 Komunalno preduzeće "LISINA" a.d. Šipovo -u stečaju Šipovo Bosna i Hercegovina 41000791.863
LTRS04-802-44/08 "LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE" Akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 92.002.275.983
LUKA04-163-178 "LUKA" Preduzeće za proizvodnju i promet a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 41.202.169.000
  Na vrh