Zakoni, pravilnici i standardi

Kliknite na zakon da vidite njegove pod-akte

Zakon o tržištu hartija od vrijednosti (SG, 92/06)

 

Zakon o investicionim fondovima (SG, 92/06)

 

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava (SG, 65/08)

 

Zakon o faktoringu (SG, 123/20)

 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (SG, 13/24)

 

Zakon o privrednim društvima (SG, 127/08)

 

Zakon o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske (SG, 49/09)

 

Zakon o društvima za osiguranje (SG, 17/05)

 

Zakon o bankama Republike Srpske (SG, 04/17)

 


Zakonska akta koja se više ne primjenjuju:


Zakon o hartijama od vrijednosti (SG, 04/02)

 

Zakon o PIF-ovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima (SG, 67/05)

 

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (SG, 47/14)

 

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava - stari zakon (SG, 64-II/02)

 

Zakon o preduzećima (SG, 97/04)

 

Zakon o bankama Republike Srpske (SG, 44/03)

 
  Na vrh