OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
DBRM-R-A Trgovačko preduzeće "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" a.d. Kozarska Dubica Nebojša Antonijević 25.07.2022.41,18000% 09.09.2022.
DBRM-R-A Trgovačko preduzeće "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" a.d. Kozarska Dubica Nebojša Antonijević 25.07.2022.41,18000% 09.09.2022.
  Na vrh