OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
MLPS-R-A "Mlinpek" a.d. Prnjavor "Bisprom" d.o.o. Prnjavor 16.05.2024.80,20000% 14.06.2024.
MLPS-R-A "Mlinpek" a.d. Prnjavor Miladin Stanić 16.05.2024.0,67000% 14.06.2024.
SKCN-R-A "SOKOČNICA" a.d. Šipovo Marko Savović 19.05.2008.53,98000% 15.06.2023.
PIBB-R-D "Naša Banka" a.d. Bijeljina „Galens Invest“ d.o.o. Novi Sad 05.04.2023.22,24030% 19.05.2023.
PIBB-R-D "Naša Banka" a.d. Bijeljina „G-Inženjering“ d.o.o. Zvornik 05.04.2023.4,13170% 19.05.2023.
PIBB-R-D "Naša Banka" a.d. Bijeljina „GI Finance“ d.o.o. Zvornik 05.04.2023.11,49599% 19.05.2023.
  Na vrh