OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništva
NMTL-R-A Nemetali a.d. Prijedor Bentoproduct d.o.o. Šipovo 16.11.2022.0,00000% 11.01.2023.
NMTL-R-A Nemetali a.d. Prijedor Vitarigov Adam 16.11.2022.62,18000% 11.01.2023.
JAPR-R-A Akcionarsko društvo za eksploataciju i preradu ruda "JAPRA" Novi Grad Prijedorputevi a.d. Prijedor 20.09.2022.30,49000% 14.12.2022.
ATMK-R-A Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo "N Trade" d.o.o. 06.10.2022.36,39000% 08.12.2022.
  Na vrh