OznakaPreduzеćeObaveznik% u kapitalu emitenta
18.01.2023. MTNO-R-A "Metalno" a.d. Zvornik "Jokić-Invest" d.o.o. Zvornik 69,97%
23.11.2022. NMTL-R-A Nemetali a.d. Prijedor Bentoproduct d.o.o. Šipovo 0,00%
23.11.2022. NMTL-R-A Nemetali a.d. Prijedor Vitarigov Adam 62,18%
06.10.2022. ATMK-R-A Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo "N Trade" d.o.o. 36,39%
20.09.2022. JAPR-R-A Akcionarsko društvo za eksploataciju i preradu ruda "JAPRA" Novi Grad Prijedorputevi a.d. Prijedor 30,49%
07.02.2020. JGPB-R-A "JUGOPREVOZ" a.d. Bileća Zoran Vujović 30,90%
19.06.2019. GUBE-R-A "GUBER" a.d. Srebrenica Jovan Ratkovac 94,17%
09.07.2012. TRDB-R-A "TRUDBENIK" a.d. Doboj "AIKON" d.o.o. Zagreb 30,39%
09.12.2010. USLD-R-A "USLUŽNE DJELATNOSTI" a.d. Banja Luka Zoran Aleksić 14,99%
09.12.2010. USLD-R-A "USLUŽNE DJELATNOSTI" a.d. Banja Luka Jadranka Aleksić 14,99%
1234
  Na vrh