Nadležnosti i ovlaštenjaKomisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske:
 • - donosi propise kojima se reguliše funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj,
 • - propisuje uslove, način izdavanja i promet hartija od vrijednosti putem javne ponude,
 • - izdaje dozvole i odobrenja za osnivanje i vrši nadzor nad radom investicionih fondova, društava za upravljanje investicionim fondovima i ovlaštenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti,
 • - kontroliše poštovanje pravila uobičajene trgovine i lojalne konkurencije u trgovini hartijama od vrijednosti,
 • - organizuje, preduzima i nadgleda mjere kojima se osigurava efikasno funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i zaštita interesa investitora,
 • - propisuje elemente obaveznog izvještavanja investitora i javnosti o poslovanju emitenata i drugih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, te vrši nadzor nad primjenom,
 • - obustavlja emisiju i promet pojedinih hartije od vrijednosti i preduzima druge aktivnosti u slučaju manipulacija ili špekulacija u prometu hartija od vrijednosti ili kada procjeni da su tim aktivnostima ugroženi interesi investitora i javnosti, ili te aktivnosti nisu u skladu sa zakonom,
 • - prati i proučava stanje i kretanje na tržištu hartija od vrijednosti,
 • - u slučaju povrede zakonskih odredbi i drugih propisa sprovodi prethodne radnje, izriče prekršajne kazne i preduzima druge mjere za koje je nadležna,
 • - daje informacije i širi znanja o djelovanju tržišta hartija od vrijednosti,
 • - sarađuje sa srodnim organizacijama u inostranstvu.
 
 

  Na vrh