Opšte informacije

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, Komisija prikuplja izvještaje o poslovanju  ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske. Ovlašćeni  učesnici imaju obavezu da Komisiji dostavljaju izvještaje u elektronskom ili materijalnom  obliku prema obrascima koji se nalaze u ovoj sekciji.

EPI (Elektronsko Prikupljanje Informacija)

EPI je skraćenica od fraze Elektronsko Prikupljanje Informacija i predstavlja  dio informacionog sistema Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Sistem  je koncipiran tako da pruža mogućnost elektronskog prikupljanja informacija od  strane Komisije. Preciznije govoreći, svi ovlašćeni učesnici će posjedovati jedinstveni  interfejs kojim će moći Komisiji da šalju svoje izvještaje (definisane zakonima  i pravilnicima) u elektronskom obliku.
epi.secrs.gov.ba

Korisničko uputstvo

Uputstvo za korišćenje EPI-ja možete pogledati ovdje.

Uputstvo za posebne uzvještaje

Uputstvo za popunjavanje posebnih izvještaja možete pogledati ovdje

Zahtjev za pristup sistemu

Zahtjev za pristup sistemu možete preuzeti ovdje.  Uredno popunjen zahtjev je neophodno dostaviti Komisiji u materijalnom obliku.

Rok za aktiviranje korisničkih naloga je 14 radnih dana od datuma prijema zahtjeva.

Zahtjev za promjenu lozinke
Zahtjev za promjenu lozinke možete preuzeti ovdje
Uredno popunjen zahtjev je neophodno dostaviti Komisiji email-om, fax-om ili materijalnom obliku.
Tehnička podrška
  Na vrh