OznakaNaziv emitentaPonudilac (lica koja zajednički djeluju)Datum nastanka obaveze% vlasništvaDatum podnošenja zahtjeva
GUBE-R-A "GUBER" a.d. Srebrenica Jovan Ratkovac 13.06.2019.94,17000%12.07.2019.
KLMK-R-A "KLIMAKOMERC" a.d. Istočno Sarajevo Zoran Kulina 17.05.2005.0,39000%07.02.2012.
KLMK-R-A "KLIMAKOMERC" a.d. Istočno Sarajevo Dragan Kulina 17.05.2005.30,13000%07.02.2012.
TENA-R-A "TENA" a.d. Teslić Vasil Tanušev 06.09.2007.30,03000%22.10.2007.
TENA-R-A "TENA" a.d. Teslić "LIGNACON" d.o.o. Teslić 06.09.2007.11,77000%22.10.2007.
  Na vrh