[LKSD] OPŠTINA LAKTAŠI

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 23.03.2011.

Emitent

OznakaLKSD
Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
Broj u registru emitenata 03-1-241/07
Broj registarskog uloška-
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.09.11.2007.
Šifra djelatnosti75110
Oblik organizovanja Grad/opština
Adresa Karađorđeva 56
Telefon+ 387 51 533 403
Fax+
Email finlak@laktasi.ba
Web adresahttp://www.laktasi.ba

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)0

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje


Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 2 Obveznice  45.000100,004.500.00027.12.2010.28.01.2011.
Javna ponuda 1 Obveznice  100.000100,0010.000.00030.11.2007.22.01.2008.
Emisija bez obaveze izrade prospekta 0 Akcije  00,000  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh