[] "Infinity International Group" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 11.01.2022.

Emitent

Oznaka 
Naziv "Infinity International Group" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka
Broj u registru emitenata 08-18-2/22
Broj registarskog uloška57-01-0179-20
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.22.06.2020.
Šifra djelatnosti70.10
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Trg srpskih junaka 4
Telefon+ 387 51 240 000
Fax+ 387 51 240 009
Email office@infinity-group.ba
Web adresahttp://www.infinity-group.ba

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
NazivSjedišteProcenat
"Infinity Media" d.o.o. Trg Srspkih Junaka br. 100,00 %
"PROINTER ITSS" d.o.o.- član "Infinity International Group" Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka 90,00 %

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)357.001

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Bojan Vujić, direktor

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojan Vujić predsjednik
Srđan Praštalo član
Darija Grgić član

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh