[] "Nova Banka" a.d. Banja Luka - odjeljenje za kastodi poslove


Naziv banke: "Nova Banka" a.d. Banja Luka - odjeljenje za kastodi poslove
Skraćeni naziv "Nova Banka" a.d. Banja Luka - kastodi
Oznaka
Adresa Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka
Telefon+387 51 333 390
Faks+387 51 211 337
Email adresa custody@novabanka.com
Web sajthttp://www.novabanka.com

Opšti podaci

Ime Nataša
Prezime Smiljanić
ImePrezimeTelefon (posao) Email adresa
Srđan Latinović +
Broj dozvole:IzdataIstičeVaži?
01-UP-55-137-2/22 31.3.2022.31.3.2025.
  Na vrh