Indeks emitenata čije oznake počinju sa "S"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
SAMC03-2-49/08 OPŠTINA ŠAMAC Šamac Bosna i Hercegovina 00
SAMS04-15-15 "SAMAČKI SMJEŠTAJ" Akcionarsko društvo, Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 87.902.609.780
SEHR04-130-145 Banjsko rekreativni centar "ŠEHER" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 553001.830.728
SEMB04-461-544 Poljoprivredno dobro "SEMBERIJA" akcionarsko društvo Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 0111033.560.000
SENZ07-32-12/07 Brokersko-dilersko društvo "KBC SECURITIES" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 67120178.200
SEPT04-26-26 Preduzeće za održavanje, remont i montažu industrijskih postrojenja "4. SEPTEMBAR", a.d. Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 28520447.358
SGAS04-454-536 Akcionarsko društvo za transport i distribuciju gasa "SARAJEVO-GAS" Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 35.2216.399.601
SKBL04-64-75 "ŠIPAD-KRAJINA" Preduzeće za promet i usluge eksport-import a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 515301.000.296
SKCN04-292-319 Društvo za ugostiteljstvo "SOKOČNICA" a.d. Šipovo Šipovo Bosna i Hercegovina 5511002.970.795
SKYS04-871-240/10 "SKY SRPSKA" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 6210050.000
SLBM04-638-103/04 KOMPANIJA "SLOBOMIR" a.d. Slobomir, Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 71.1125.090.300
SLGA04-561-130/03 Preduzeće za ugostiteljstvo, tirizam i trgovinu "SLOGA" akcionarsko društvo Srbac Srbac Bosna i Hercegovina 553001.974.075
SLIN04-1-1 Društvo za proizvodnju modne konfekcije "SANA-LINEA" a.d. Srpska Kostajnica Kostajnica Bosna i Hercegovina 18220661.011
SLOG04-352-383 Fabrika obuće "SLOGA" a.d. Prnjavor - u stečaju Prnjavor Bosna i Hercegovina 193017.995.050
SLRF03-21-150/18 OPŠTINA SOKOLAC Sokolac Bosna i Hercegovina 84.11 
SMBT04-47-56 Akcionarsko društvo za transport, održavanje, trgovinu i turizam "SEMBERIJA-TRANSPORT" Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 602121.757.137
SMSL08-23-51/23 "SMART SOLUTION" društvo sa ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i trgovačke usluge Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 70.22 150.002
SMUS04-39-43 "ŠUMAUSLUGE" akcionarsko društvo za usluge u šumarstvu, Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 02020573.124
SNBD04-331-360 Preduzeće za promet na veliko i malo i vanjsku trgovinu "SNABDJEVAČ" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 371000321.525
SNCN04-179-197 Preduzeće za ribarstvo "SANIČANI" a.d. Prijedor - u stečaju Prijedor Bosna i Hercegovina 03.2211.882.463
SNEL04-442-514 "SANA-ELVIS" akcionarsko društvo Svodna, Novi Grad Novi Grad Bosna i Hercegovina 14.14407.515
SNRG08-1-144/08 Mikrokreditno društvo "SINERGIJA PLUS" d.o.o. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 652217.024.691
SNTN04-899-44/14 "SANATRON" a.d. Novi Grad Novi Grad Bosna i Hercegovina 332001.094.635
SODJ06-6-498 "WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 65.1213.043.400
SPSD03-17-79/12 OPŠTINA ŠIPOVO Šipovo Bosna i Hercegovina 84.11 
SRVP04-192-210 "SIROVINAPRODUKT" akcionarsko društvo za reciklažu metalnih otpadaka i ostataka, promet roba, uvoz izvoz Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 37100437.706
STGR04-829-3/09 Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "STARI GRAD" Zvornik Zvornik Bosna i Hercegovina 551103.417.250
STOR04-633-88/04 "STOČAR" Proizvodno-trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 151105.882.730
SURS04-834-27/09 Javno preduzeće šumarstva "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Sokolac Sokolac Bosna i Hercegovina 0201150.039.039
SVGR04-514-59/03 Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "SAVA" Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 551102.237.563
  Na vrh