Indeks emitenata čije oznake počinju sa "R"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
RADB04-184-202 Građevinsko preduzeće "RAD" a.d. Bijeljina - u stečaju Bijeljina Bosna i Hercegovina 742033.892.837
RADZ04-566-136/03 Akcionarsko društvo "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik Zvornik Bosna i Hercegovina 3600315.265
RAFC07-34-30/07 Društvo za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "RAIFFEISEN CAPITAL" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.12355.000
RATA04-536-92/03 "RATARSTVO" akcionarsko društvo Nova Topola - u stečaju Nova Topola Bosna i Hercegovina 0111016.992.244
RAZV04-327-356 Preduzeće za proizvodnju i promet pletarskih proizvoda "RAZVITAK" a.d. Dvorovi, Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 20522854.255
RBNJ04-250-274 "RIBNjAK" akcionarsko društvo Prnjavor - u stečaju Prnjavor Bosna i Hercegovina 03128.117.497
RDBC04-766-113/07 Javno preduzeće "RAD" a.d. Bratunac Bratunac Bosna i Hercegovina 36.003.494.417
RDIS04-882-128/11 Komunalno preduzeće "RAD" a.d. Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 90020169.337
RDTS04-689-96/05 Preduzeće komunalnih djelatnosti "RAD" akcionarsko društvo Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 410005.531.125
REKT04-314-343 Akcionarsko društvo "REKREATURS" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 553002.312.718
RFUM04-506-48/03 A.d. za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte "RAFINERIJA ULjA MODRIČA" Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 19.20203.487.123
RGBZ03-19-78/17 Opština Rogatica Rogatica Bosna i Hercegovina 8411 
RIBK04-894-172/12 Komunalno preduzeće "RIBNIK" a.d. Ribnik Ribnik Bosna i Hercegovina 36.0030.538
RITE04-675-60/05 Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA" Republike Srpske, Trebinje, Zavisno preduzeće "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" a.d. Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 05.20379.959.879
RMBR04-831-12/09 Komunalno preduzeće "ROMANIJSKI BOŽUR" a.d. Sokolac Sokolac Bosna i Hercegovina 9002089.693
RNAF04-508-50/03 Akcionarsko društvo "RAFINERIJA NAFTE BROD" Brod Brod Bosna i Hercegovina 19.20262.914.061
ROPT04-146-161 Akcionarsko društvo za održavanje,zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju puteva "ROMANIJAPUTEVI" Sokolac Sokolac Bosna i Hercegovina 452307.851.388
RTAR04-423-486 Akcionarsko društvo "RATAR" Prnjavor - u stečaju Prnjavor Bosna i Hercegovina 011102.784.249
RTEU04-697-108/05 Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik Ugljevik Bosna i Hercegovina 40112256.013.165
  Na vrh