Indeks emitenata čije oznake počinju sa "O"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
OCJH04-490-27/03 Akcionarsko društvo Olimpijski centar "JAHORINA" Pale Pale Bosna i Hercegovina 93.2932.504.292
OKFO03-11-229/10 OPŠTINA KNEŽEVO Kneževo Bosna i Hercegovina 75110 
OKRZ03-5-23/10 OPŠTINA KOTOR VAROŠ Kotor Varoš Bosna i Hercegovina 751100
OLKI03-7-32/10 OPŠTINA LOPARE Lopare Bosna i Hercegovina 751160
OPBC03-28-66/22 Opština Bileća Bileća Bosna i Hercegovina 84.11 
OPBD03-6-25/10 OPŠTINA BROD Brod Bosna i Hercegovina 751160
OPIG03-8-42/10 OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 751160
OPNS03-15-195/11 OPŠTINA PETROVO Petrovo Bosna i Hercegovina 84.11 
OPOS03-13-88/11 OPŠTINA OSMACI Osmaci Bosna i Hercegovina 75110 
ORBJ04-838-38/09 Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont "ORAO" Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 33.1620.969.910
OSFC03-26-48/20 OPŠTINA FOČA Foča Bosna i Hercegovina 84.11 
OSMR03-24-103/19 OPŠTINA MODRIČA Modriča Bosna i Hercegovina 8411 
OSOD03-9-87/10 OPŠTINA SRBAC Srbac Bosna i Hercegovina 751160
OSPE03-27-185/21 OPŠTINA PELAGIĆEVO Pelagićevo Bosna i Hercegovina 84.11 
OSSK03-25-115/19 OPŠTINA ŠEKOVIĆI Šekovići Bosna i Hercegovina 84.11 
OSVL03-23-61/19 OPŠTINA VLASENICA Vlasenica Bosna i Hercegovina 84.11 
OTKP03-16-304/11 OPŠTINA TRNOVO Trnovo Bosna i Hercegovina 75116 
OTRN04-215-235 Preduzeće za transport i trgovinu "OZREN-TRANSPORT" a.d. Sočkovac Sočkovac Bosna i Hercegovina 60250768.708
OZRE04-462-547 Akcionarsko društvo Mehanička prerada drveta "OZREN" Petrovo Petrovo Bosna i Hercegovina 201015.042.723
OZRN03-12-87/11 GRAD ZVORNIK Zvornik Bosna i Hercegovina 75116 
  Na vrh