Indeks emitenata čije oznake počinju sa "M"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
MART04-367-399 Kompanija za proizv.,preradu i promet obojenih,rijetkih i plemenitih metala "11.MART" a.d. Srebrenica Srebrenica Bosna i Hercegovina 27454577.446
MATE04-235-256 "MATEX" akcionarsko društvo za investicije, upravljanje i nekretnine Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 68.207.740.963
MCDC04-910-53/21 "MCD COMPANY" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 68201.877.582
MDPF08-14-83/21 Mikrokreditno društvo "PRO FIN" d.o.o. Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 64.92 
MEHA04-241-262 Preduzeće za proizvodnju autodijelova "MEHANIKA" akcionarsko društvo Derventa - u likvidaciji Derventa Bosna i Hercegovina 343001.223.089
METL04-25-25 Društvo za proizvodnju metalnih proizvoda "METAL" a.d. Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 25.114.888.199
MGEL04-754-47/07 "MEGA ELEKTRIK" Privredno društvo za proizvodnju električne energije a.d. Laktaši Laktaši Bosna i Hercegovina 35.112.005.830
MILS04-785-248/07 "MILSA" a.d. Višegrad Višegrad Bosna i Hercegovina 15510162.300
MJDR04-402-455 Akcionarsko društvo za proizvodnju građevinske stolarije i promet "1. MAJ" - drvodjelska Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 203005.386.816
MJVC04-305-333 Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "MAJEVICA" Lopare Lopare Bosna i Hercegovina 55110635.126
MKOS06-10-18/08 Osiguravajuće društvo "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 65.127.000.000
MKPR08-13-11/20 Mikrokreditno društvo "PRIVREDNIK" d.o.o. Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 64.921.000.060
MLMG04-898-12/13 Akcionarsko društvo za proizvodnju konfekcije "MLADOST MG" Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina 14.132.913.246
MLPR04-788-271/07 Akcionarsko društvo "MD MALIND-PROMET" za proizvodnju, promet i usluge Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 15982260.754
MLPS04-84-97 Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu "MLINPEK" Prnjavor Prnjavor Bosna i Hercegovina 10617.111.440
MNTB07-33-17/07 Brokersko-dilersko društvo "MONET BROKER" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.12200.000
MONT04-613-30/04 Akcionarsko društvo za montažerske radove "MONTAŽA" Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 43.211.550.594
MOZK04-281-306 Preduzeće za završne i zanatske radove u građevinarstvu "MOZAIK" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 45430246.605
MPDR04-209-227 Akcionarsko društvo "MEHANIČKA PRERADA DRVETA" Čelinac Čelinac Bosna i Hercegovina 201011.352.959
MRDN04-135-150 "MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 52.297.842.578
MRKO04-397-450 Poljoprivredno trgovačko društvo "MRKONjIČANKA" a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina 15110341.750
MRKR04-33-36 Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, trgovinu i uslužne djelatnosti "MERKUR" Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 68.205.847.730
MRMR04-119-133 "MERMER" A.d. za proizvodnju i finalizaciju građevinskog materijala Čelinac Čelinac Bosna i Hercegovina 266104.902.299
MSRV04-541-98/03 Uslužno-proizvodno preduzeće "MAŠINSKI SERVIS" a.d. Nova Topola Nova Topola Bosna i Hercegovina 502002.960.110
MTKS04-586-172/03 Rudnik kaolina "MOTAJICA" akcionarsko društvo Kobaš-Srbac Kobaš Bosna i Hercegovina 14220462.621
MTLB04-59-69 "METAL" Akcionarsko društvo za promet metalom i tehničkom robom na veliko i malo a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 46.7416.399.850
MTNO04-148-163 Akcionarsko društvo "METALNO" Zvornik Zvornik Bosna i Hercegovina 25.1110.779.609
  Na vrh