Indeks emitenata čije oznake počinju sa "K"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
KAMN04-377-414 Preduzeće za eksploataciju, preradu, promet i ugradnju kamena "KAMEN" a.d. Skelani Srebrenica Bosna i Hercegovina 26700199.880
KCTS04-692-100/05 Komunalno preduzeće "KOMUNALAC-TESLIĆ" akcionarsko društvo Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 90020842.446
KDRF03-18-27/17 OPŠTINA KOZARSKA DUBICA Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina 8411 
KDVO06-8-84/05 Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 6603015.341.300
KIPM04-443-515 Preduzeće za proizvodnju, promet robe na veliko i malo, pružanje usluga, unutrašnju i spoljnu trgovinu "KLAONICA I PRERADA MESA" AD Sokolac Bosna i Hercegovina 15130943.150
KKOS06-4-433 "TRIGLAV OSIGURANjE" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 65.129.334.000
KLAS04-542-99/03 "KLAS" akcionarsko društvo za proizvodnju i promet pekarskih i drugih prehrambenih proizvoda Derventa Derventa Bosna i Hercegovina 158121.107.659
KLDR08-3-52/11 "KALDERA COMPANY" društvo sa ograničenom odgovornošću Laktaši Laktaši Bosna i Hercegovina 3120012.000
KMAG04-288-313 "KAMENI AGREGATI" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 141202.004.935
KMBJ04-693-101/05 Akcionarsko društvo "KOMUNALAC" Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 38.113.748.014
KMCB05-12-230/06 Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.1960.000.000
KMLN04-645-114/04 Akcionarsko društvo "KOMUNALNO" Milići Milići Bosna i Hercegovina 36.001.059.993
KMMD04-558-126/03 Akcionarsko društvo "KOMUNALAC - MODRIČA" Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 90020544.824
KMNC04-643-110/04 Akcionarsko društvo "KOMUNALAC" Kozarska Dubica Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina 38.11976.101
KMND04-761-94/07 "KOMUNALAC" akcionarsko društvo Derventa Derventa Bosna i Hercegovina 36003.269.626
KMNG04-712-2/06 Komunalno preduzeće "KOMUS" a.d. Novi Grad Novi Grad Bosna i Hercegovina 38.111.866.509
KMPD04-720-36/06 Akcionarsko društvo "KOMPRED" a.d. Ugljevik Ugljevik Bosna i Hercegovina 410002.065.058
KMTB04-42-48 Akcionarsko društvo "KOMUNALNO" Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 38.11363.611
KNGR04-555-122/03 Građevinsko preduzeće "KNEGRAD" a.d. Kneževo - u stečaju Kneževo Bosna i Hercegovina 45210801.457
KNPT04-206-224 A.d. "KNEŠPOLjETURIST" za promet, ugostiteljstvo, turizam, uvoz i izvoz, Kozarska Dubica Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina 080190465.855
KNZM04-265-289 Trgovačko preduzeće za promet na malo i veliko prehramb. i neprehr. proizvodima "KONZUM" a.d. B.Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 521102.252.466
KOBI04-815-131/08 Javno preduzeće "KOMUS" a.d. Bileća Bileća Bosna i Hercegovina 9003087.859
KOGR04-789-275/07 Akcionarsko društvo "KOMGRAP" Lopare Lopare Bosna i Hercegovina 45210342.137
KOMF04-774-188/07 Komunalno preduzeće "KOMUNALAC" a.d. Foča Foča Bosna i Hercegovina 90000478.357
KOMG04-811-106/08 Javno preduzeće "KOMUS" a.d. Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 900001.302.287
KOML04-840-43/09 Komunalno preduzeće "KOMUNALAC" a.d. Laktaši Laktaši Bosna i Hercegovina 38.11302.047
KOMN04-863-21/10 Javno preduzeće "KOMUS" a.d. Nevesinje Nevesinje Bosna i Hercegovina 90020193.926
KOMO04-259-283 Akcionarsko društvo "KOMO" proizvodnja obuće i konfekcije Modriča Modriča Bosna i Hercegovina 193011.626.421
KOMR04-808-92/08 Javno preduzeće "KOMRAD" a.d. Rogatica Rogatica Bosna i Hercegovina 38.11136.181
KOMS04-819-164/08 Komunalno preduzeće "KOMUNALAC" a.d. Srbac Srbac Bosna i Hercegovina 90020256.100
KOMV04-843-70/09 Komunalno preduzeće "KOMUNALAC" a.d. Višegrad Višegrad Bosna i Hercegovina 90020196.797
KOOP04-534-87/03 Proizvodno prometno akcionarsko društvo "KOOPERATIVA" Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 15110169.644
KOSM04-839-39/09 Akcionarsko društvo za proizvodnju, remont i trgovinu "KOSMOS" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 2960039.216.352
KPCK04-875-80/11 Komunalno preduzeće "CVRCKA" akcionarsko društvo Kneževo Kneževo Bosna i Hercegovina 36.001.086.064
KPKS04-621-44/04 Društvo za proizvodnju, usluge i trgovinu "KOPEKS" Šamac - u likvidaciji Šamac Bosna i Hercegovina 18240974.358
KPKV04-909-74/20 Javno komunalno preduzeće "KOMVOD" akcionarsko društvo Brod Brod Bosna i Hercegovina 3600524.438
KPMG04-699-113/05 Komunalno preduzeće "PARK" a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina 36.001.572.533
KPPL04-748-18/07 Javno preduzeće "KOMUNALNO" a.d. Pale Pale Bosna i Hercegovina 38.11295.195
KPPR04-740-242/06 Konfekcija odjevnog tekstila "KONFEKCIJA PIONIR" a.d. Prnjavor - u stečaju Prnjavor Bosna i Hercegovina 172107.953.604
KPTG04-780-218/07 Komunalno preduzeće "TOPLANA" a.d. Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 35.302.133.498
KPZC04-881-126/11 Komunalno preduzeće "ZELENILO I ČISTOĆA" a.d. Šekovići Šekovići Bosna i Hercegovina 41000109.362
KRID07-11-182 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KRISTAL INVEST" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.301.150.000
KRIS04-293-320 Akcionarsko društvo "KRISTAL" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 454407.059.006
KRJL04-76-89 Akcionarsko društvo za promet ljekovima i drugom medicinskom robom "KRAJINALIJEK" a.d. Banja Luka - u stečaju Banja Luka Bosna i Hercegovina 514606.072.569
KRJN04-98-111 Građevinsko preduzeće "KRAJINA" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 41.2011.289.203
KRLB05-6-388 "ADDIKO BANK" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.19153.094.205
KROS06-7-60/03 "KRAJINA OSIGURANjE" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 65.1211.830.000
KRPT04-632-73/04 Akcionarsko društvo za trgovinu naftom,naftnim derivatima i tečnim gasom "KRAJINAPETROL" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 47.3013.876.371
KSIN03-14-92/11 OPŠTINA KOSTAJNICA Kostajnica Bosna i Hercegovina 8411 
KUPR04-760-77/07 "KOMUNALNE USLUGE" akcionarsko društvo, Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 900202.892.873
KURJ04-709-142/05 Bijeljinska konfekcija "KURJAK" akcionarsko društvo Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 174043.928.322
KVPR04-747-16/07 Informativno poslovni centar "KOZARSKI VJESNIK" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 92200159.444
KZPR04-266-290 "KOZARAPREVOZ" A.D. Novi Grad Novi Grad Bosna i Hercegovina 602505.454.316
KZTR04-495-33/03 Ugostiteljsko turističko preduzeće "KOZARATURIST" a.d. Prijedor - u stečaju Prijedor Bosna i Hercegovina 551102.788.334
  Na vrh