Indeks emitenata čije oznake počinju sa "J"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
JANJ04-239-260 Društvo za izvođenje građevinskih radova i proizvodnju građevinskog materijala "JANj" Šipovo Šipovo Bosna i Hercegovina 45220735.487
JAPR04-389-435 Akcionarsko društvo za eksploataciju i preradu ruda "JAPRA" sa p.o. Novi Grad Novi Grad Bosna i Hercegovina 08.118.298.749
JASN04-820-180/08 Proizvodno trgovačko preduzeće "JASNA" a.d. Rogatica - u stečaju Rogatica Bosna i Hercegovina 18220918.489
JDRK04-653-2/05 Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet galanterije i obuće "JADRANKA" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 192001.782.182
JFMD04-572-146/03 "JELŠINGRAD" fabrika mašina i dizalica a.d. Prnjavor - u stečaju Prnjavor Bosna i Hercegovina 294204.927.184
JFMG04-518-64/03 PMP "JELŠINGRAD-FABRIKA MAŠINA" a.d. Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 28.9210.039.307
JGPB04-419-480 Akcionarsko društvo "JUGOPREVOZ-BILEĆA" Bileća Bileća Bosna i Hercegovina 60501320.908
JGPG04-91-104 Akcionarsko društvo "JUGOPREVOZ-GACKO" Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 12072881.819.068
JGPR04-193-211 Saobraćajno preduzeće "JUGOPREVOZ-TREBINjE" a.d. Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 60250876.792
JHKD07-10-138 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" a.d. Pale Pale Bosna i Hercegovina 65230500.000
JLLC04-663-21/05 "JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 2752035.262.434
  Na vrh