Indeks emitenata čije oznake počinju sa "H"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
HDMT04-254-278 Akcionarsko društvo "HIDROMONTAŽA" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 453301.646.806
HDRU04-318-347 Fabrika hidrauličnih dizalica "HIDRAULIK" a.d. Kneževo - u stečaju Kneževo Bosna i Hercegovina 292201.562.798
HEDR04-685-87/05 Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA RS" a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad Višegrad Bosna i Hercegovina 40111441.955.312
HELV04-702-119/05 Mješoviti holding "Elektroprivreda RS" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Vrbasu" akcionarsko društvo Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina 35.11102.354.487
HEMK04-160-175 Akcionarsko društvo "HEMIKS" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 743001.016.213
HESV04-718-26/06 Preduzeće za projektovanje, izgradnju, korištenje i održavanje hidroenergetskog sistema "HES VRBAS" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 35.1150.000
HETR04-688-94/05 Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNjICI" a.d. Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 35.11567.159.202
HGPT04-270-294 Preduzeće za održavanje i zaštitu puteva "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 452302.196.788
HIDR04-670-42/05 Akcionarsko društvo GIK "HIDROGRADNjA" Istočno Sarajevo - u stečaju Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 4524033.609.548
HMPR04-54-63 Akcionarsko društvo "HEMOPRODUKT" Hemijska industrija Doboj - u stečaju Doboj Bosna i Hercegovina 241307.340.521
HPAL04-174-191 Hotel "PALAS" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 55.1012.058.902
HPKD04-482-18/03 "HPK" hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić, Kozarska Dubica - u stečaju Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina 106227.469.922
HTCE04-849-90/09 Akcionarsko društvo za usluge i trgovinu "HIT CENTAR" a.d. Zvornik Zvornik Bosna i Hercegovina 702002.552.238
HTEC04-866-101/10 Holding "TECHNOR ENERGY BH" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 7415025.000
HTEC04-867-102/10 Holding "TECHNOR ENERGY BH" a.d. Banja Luka, "TECHNOR ENERGY HPP CIJEVNA 1" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 4011125.000
HTLP04-118-132 Hotelsko turističko ugostiteljsko preduzeće "HOTEL PRIJEDOR" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 55.102.500.423
  Na vrh