Indeks emitenata čije oznake počinju sa "G"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
GACK04-103-116 Akcionarsko društvo Ugostiteljstvo i turizam "GACKO" Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 551104.299.792
GATP04-175-192 Akcionarsko društvo "GATAČKO POLjE" Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 521202.312.031
GCBR04-631-73/04 Gradska čistoća a.d. Bratunac Bratunac Bosna i Hercegovina 38.11167.622
GCGR04-804-73/08 Komunalno preduzeće "GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška Gradiška Bosna i Hercegovina 90020313.186
GDGR04-896-196/12 "GRADSKO GROBLjE" Javno komunalno akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 96.03418.443
GEOF04-410-466 Preduzeće za proizvodnju signalno sigurnosnih uređaja i sistema "GEOFON" a.d. Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 2790515.995
GFRS04-870-239/10 "GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.3030.000.000
GLPR04-214-232 Trgovinsko preduzeće "GALAPROM" akcionarsko društvo Šamac Šamac Bosna i Hercegovina 521201.212.555
GLSG04-601-6/04 Akcionarsko društvo za grafičku i izdavačku djelatnost "GLAS SRPSKI-GRAFIKA" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 18.143.250.591
GLSS04-600-5/04 Akcionarsko društvo za informativnu, izdavačku i grafičku djelatnost "GLAS SRPSKE" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 58.132.848.576
GLST04-602-7/04 Akcionarsko društvo za trgovinu i usluge "GLAS SRPSKI-TRGOVINA" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 524701.893.618
GOVF04-549-109/03 "FARMLAND" akcionarsko društvo Nova Topola - u stečaju Nova Topola Bosna i Hercegovina 01.4111.594.088
GPDR04-893-68/12 Građevinsko industrijsko preduzeće "DRINA" a.d. Novo Goražde Novo Goražde Bosna i Hercegovina 452115.787.548
GPIS04-703-120/05 Akcionarsko društvo za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa "GAS PROMET" Pale Bosna i Hercegovina 49.504.690.620
GRAD04-530-81/03 Građevinsko preduzeće "GRADNjA" a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina 452101.702.453
GRAW06-5-470 Akcionarsko društvo za osiguranje GRAWE Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 65.1113.600.000
GRBL02-1-235/07 GRAD BANjA LUKA Banja Luka Bosna i Hercegovina 84.110
GRBR07-30-173/03 Akcionarsko društvo za poslovanje hartijama od vrijednosti "GRAND BROKER" Zvornik Zvornik Bosna i Hercegovina 67120100.000
GRDA04-140-155 "GRAĐA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka - stečaju Banja Luka Bosna i Hercegovina 524604.783.436
GRDE04-503-43/03 Akcionarsko društvo "GRAĐENjE" a.d. Ugljevik Ugljevik Bosna i Hercegovina 45210630.166
GRDS03-3-167/08 Opština GRADIŠKA Gradiška Bosna i Hercegovina 751100
GRDT04-121-135 Akcionarsko društvo za inženjering "GRADITELj" Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 41.201.086.885
GRFK04-101-114 Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i izdavaštvo Štamparija "GRAFOKOMERC" a.d. Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 222201.584.361
GRNR04-859-179/09 Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu "GRAĐEVINAR" a.d. Novi Grad - u stečaju Novi Grad Bosna i Hercegovina 45211898.722
GRPR02-2-55/22 GRAD PRIJEDOR Prijedor Bosna i Hercegovina 84.11 
GRTP04-793-297/07 Komunalno preduzeće "GRADSKE TOPLANE" a.d. Pale Pale Bosna i Hercegovina 40300391.345
GSBT04-14-14 "GASBETON-CELKON", akcionarsko društvo, proizvodnja građevinskih elemenata, Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 266101.563.375
GTDO04-799-22/08 Preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije "GRADSKA TOPLANA" a.d. Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 35.307.703.489
GTPR04-803-51/08 Akcionarsko društvo "GRADSKA TRŽNICA" Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 52620407.378
GUBE04-230-251 Akcionarsko društvo za turizam i liječenje "GUBER" Srebrenica Srebrenica Bosna i Hercegovina 851413.809.607
GVLR04-481-13/03 Akcionarsko društvo Gipsara "VOLARI" Šipovo - u stečaju Šipovo Bosna i Hercegovina 23.525.106.590
  Na vrh