Indeks emitenata čije oznake počinju sa "E"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
EDPL04-687-92/05 Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće a.d. Trebinje- Zavisno preduzeće "ELEKTRODISTRIBUCIJA" akcionarsko društvo Pale Pale Bosna i Hercegovina 35.1315.795.899
EIND07-5-46 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.30850.000
EINT04-890-300/11 "EIB INTERNATIONALE" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 5119051.160
EKBL04-691-99/05 Operater distributivnog sistema"ELEKTROKRAJINA" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 35.1392.276.622
EKHC04-690-98/05 Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektro-Hercegovina" akcionarsko društvo Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 35.1320.048.466
EKPL04-186-204 Akcionarsko društvo "EKSPLOATACIJA" Gacko Gacko Bosna i Hercegovina 02020351.576
ELBJ04-694-102/05 Mješoviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Trebinje Zavisno elektrodistributivno preduzeće "ELEKTRO-BIJELjINA" akcionarsko društvo Bijeljina Bijeljina Bosna i Hercegovina 35.1338.486.953
ELDO04-676-67/05 Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Matično preduzeće a.d. Trebinje, Zavisno preduzeće "ELEKTRO DOBOJ" akcionarsko društvo Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 35.1331.117.961
ELKR04-203-221 Elektrokeramičko preduzeće "ELKER" a.d. Ljubija Ljubija Bosna i Hercegovina 2712390.292
ELMT04-188-206 "ELMONT" A.d. Banja Luka, preduzeće za projektovanje i izvođenje svih vrsta instalacija i uređaja Banja Luka Bosna i Hercegovina 453103.550.364
ELSR04-579-161/03 Akcionarsko društvo "ELEKTROSERVIS" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 52722885.465
ELVA04-418-479 Akcionarsko društvo "ELVACO" Bijeljina - u stečaju Bijeljina Bosna i Hercegovina 2873012.738.345
ENGV04-855-147/09 Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo "ENERGOINVEST" Istočno Novo Sarajevo - u likvidaciji Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 551015.996.457
ERST04-681-73/05 Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" -Matično preduzeće a.d. Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 35.141.163.302.191
ETNO04-727-199/06 "ENERGOINVEST NOVI" Tvornica nisko-naponske opreme a.d. Doboj - u stečaju Doboj Bosna i Hercegovina 31200413.230
EUBR07-29-167/03 Brokersko-dilersko društvo "EUROBROKER" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.12100.000
  Na vrh