Indeks emitenata čije oznake počinju sa "B"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
BALK04-509-51/03 "BALKAL" akcionarsko društvo za promet i usluge Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 5112025.000
BBRB05-2-72 "BOBAR BANKA" akcionarsko društvo Bijeljina - u stečaju Bijeljina Bosna i Hercegovina 64.1945.423.500
BDLA04-844-79/09 Komunalno preduzeće "BUDUĆNOST" akcionarsko društvo Laktaši Laktaši Bosna i Hercegovina 36.001.629.246
BELF04-623-54/04 Akcionarsko društvo "BELFAN" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 222202.151.931
BEOG04-213-231 "BEOGRAD" ugostiteljstvo i turizam a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 55400548.880
BGPM04-907-63/20 "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.923.100.000
BIMD07-3-31 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 652301.250.000
BIRA04-216-236 Fabrika glinice "BIRAČ" a.d. Zvornik - u stečaju Zvornik Bosna i Hercegovina 10941729.085.280
BJLS04-156-171 Akcionarsko društvo drvne industrije "BJELAŠNICA" Pale - u stečaju Pale Bosna i Hercegovina 203001.699.875
BKMG04-642-108/04 Turistički centar "BALKANA" a.d. Mrkonjić Grad Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina 551101.307.476
BLKB05-1-44 "Banka Srpske" akcionarsko društvo Banja Luka - u stečaju Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.1935.018.810
BLKG04-587-175/03 "BALKANIKA" Akcionarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 5151025.000
BLSE07-28-69/03 "BANjALUČKA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 671102.660.000
BMNT04-5-5 Preduzeće za montažno proizvodne i uslužne djelatnosti "BOSNAMONTAŽA" a.d. Prijedor Prijedor Bosna i Hercegovina 281102.855.317
BNEL04-763-104/07 Privredno društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge "BONEL" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 47.726.347.534
BNIF03-4-105/09 GRAD BIJELjINA Bijeljina Bosna i Hercegovina 84.110
BOBS04-765-112/07 Komunalno preduzeće "BOBAS" a.d. Kotor Varoš Kotor Varoš Bosna i Hercegovina 36.00379.202
BOKS04-441-513 Akcionarsko društvo "BOKSIT" Milići Milići Bosna i Hercegovina 07.2923.787.671
BOSK04-453-535 Robna kuća "BOSKA" trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 5212022.886.599
BRJE04-406-459 Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo i turizam "BORJE" Kotor Varoš Kotor Varoš Bosna i Hercegovina 551101.708.896
BRSD07-2-29 Društvo za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.30500.000
BSNT04-552-112/03 "BOSNA TRGOVINA" a.d. za trgovinu i usluge Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 524302.006.040
BTPR04-89-102 "BETONSKI PROIZVODI" akcionarsko društvo Zalužani Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 266102.388.481
BUDU04-376-413 Akcionarsko društvo "BUDUĆNOST" fabrika namještaja Šamac Šamac Bosna i Hercegovina 361203.182.185
BVRU04-78-91 Zdravstveno-turistički centar "BANjA VRUĆICA" a.d. Teslić Teslić Bosna i Hercegovina 86.1033.600.177
  Na vrh