Indeks emitenata čije oznake počinju sa "A"

OznakaReg. brojNaziv emitentaGradDržavaŠifra djelatnostiOsn. kapital
ADBR07-35-48/07 Brokersko-dilersko društvo "ADVANTIS BROKER" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 66.12680.119
AERD04-615-32/04 "AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE" preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 52.2310.125.725
AFRS04-758-62/07 "AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRPSKE" a.d. Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.30109.207.746
AGKM04-80-93 Akcionarsko društvo "AGROKOMBINAT" Rogatica - u stečaju Rogatica Bosna i Hercegovina 1511014.085.436
AGKR04-576-152/03 "AGROKRAJINA" proizvodno trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 46.763.026.771
AGRH04-448-527 Akcionarsko društvo "AGROHERCEGOVINA" Nevesinje Nevesinje Bosna i Hercegovina 011104.973.870
AGRK04-145-160 "AGROKOOP" A.D. Trebinje - u stečaju Trebinje Bosna i Hercegovina 01132598.828
AGRP04-264-288 Akcionarsko društvo za proizvodnju, preradu i promet "AGROPROM" Zvornik, u stečaju Zvornik Bosna i Hercegovina 01110694.148
AKBR07-31-46/06 Zatvoreno akcionarsko društvo "GREEN BLUE" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 70.101.700.000
ALPR04-191-209 Akcionarsko društvo za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica Vlasenica Bosna i Hercegovina 24.4215.060.420
ALUM04-197-215 A.d. "ALUMINA" preduzeće za preradu, izradu i montažu aluminijumskih i čeličnih konstrukcija Kneževo Kneževo Bosna i Hercegovina 281202.166.393
ANGR04-465-550 Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i poljoprivredu "ANGROCENTAR" akcionarsko društvo Jezero Jezero Bosna i Hercegovina 513801.168.896
APBL04-475-6/03 Akcionarsko društvo "AUTOPREVOZ" putnički saobraćaj Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 49.3910.436.703
APKD04-18-18 Akcionarsko društvo za prevoz putnika "AUTOPREVOZ-KOZARSKA DUBICA" a.d. Kozarska Dubica -u stečaju Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina 60211826.727
APVG04-798-13/08 Preduzeće za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad Višegrad Bosna i Hercegovina 410001.094.975
ATFR08-2-5/11 "ATLANTIK BB" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 22220821.191
ATLS04-914-57/21 "ATLANTIS" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 6820946.545
ATMK04-625-58/04 "ENERGOINVEST AUTOMATIKA" a.d. Istočno Sarajevo Istočno Sarajevo Bosna i Hercegovina 77.391.876.993
ATSC04-343-374 Preduzeće za servis,remont,promet i konsignaciju vozila i rez.dijel."AUTOSERVIS CENTAR" a.d. Banjaluka Banja Luka Bosna i Hercegovina 502003.304.576
ATSR04-696-104/05 Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga "AUTOSERVIS" a.d. Šamac Šamac Bosna i Hercegovina 49.411.475.370
AURO06-9-250/07 Akcionarsko društvo za osiguranje "OSIGURANjE AURA" Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 65.127.250.000
AURS04-905-125/18 Mikrokreditno društvo "AURIS" akcionarsko društvo Banja Luka Banja Luka Bosna i Hercegovina 64.922.000.000
AUTK04-120-134 Akcionarsko društvo "AUTOKOMERC" Doboj Doboj Bosna i Hercegovina 52.211.801.433
AUTR04-67-79 Akcionarsko društvo "AUTORAD" Trebinje Trebinje Bosna i Hercegovina 502001.446.009
  Na vrh