[] Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu "MAJNEX" Pale

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 09.11.2016.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu "MAJNEX" Pale
Broj u registru emitenata 08-7-131/16
Broj registarskog uloška61-01-0059-10
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.02.06.2016.
Šifra djelatnosti42.99
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Mladena Todorovića 9
Telefon+ 387 57 201 650
Fax 
Email majnex@majnex.com
Web adresahttp://www.majnex.com

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)2.500

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Veljko Golijanin, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh