[] Društvo sa ograničenom odgovornošću "ELVACO Steel" Bijeljina

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 30.12.2016.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću "ELVACO Steel" Bijeljina
Broj u registru emitenata 08-8-165/16
Broj registarskog uloška59-01-0229-14
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.27.12.2016.
Šifra djelatnosti25.11
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Majevička 101
Telefon+ 387 55 247 648
Fax 
Email
Web adresa

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)1

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ljubiša Petrović, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh