[GLSG] Akcionarsko društvo za grafičku i izdavačku djelatnost "GLAS SRPSKI-GRAFIKA" a.d. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 26.10.2021.

Emitent

OznakaGLSG
Naziv Akcionarsko društvo za grafičku i izdavačku djelatnost "GLAS SRPSKI-GRAFIKA" a.d. Banja Luka
Broj u registru emitenata 04-601-6/04
Broj registarskog uloška1-13291-00
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.30.12.2003.
Šifra djelatnosti18.14
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Skenedera Kulenovića 93
Telefon+ 387 51 249 813
Fax 
Email svjetlanak@glassrpske.com
Web adresa

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
N.I.G.N. "Dnevne nezavisne novine" d.o.o. Banja Luka 55,83 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)3.250.591

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 3.250.5911,003.250.591

Lice ovlašćeno za zastupanje

Jovo Savanović, direktor

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Neven Kopanja predsjednik
Aleksandar Kopanja zamjenik predsjednika
Marko Gvozdenović član

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Emisija bez obaveze izrade prospekta - smanjenje kapitala 2 Akcije Класа А3.250.5911,003.250.59118.07.2011. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - statusna promjena društva (podjela) 1 Akcije Класа А7.591.0711,007.591.071  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh