[] Društvo sa ograničenom odgovornošću "L-TRADE" Pale

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 30.05.2022.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću "L-TRADE" Pale
Broj u registru emitenata 08-19-57/22
Broj registarskog uloška61-01-0006-20
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.27.02.2020.
Šifra djelatnosti68.20
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Srpskih ratnika 1
Telefon+ 387 57 222 999
Fax057 224 900
Email ltrade@gamil.com
Web adresahttp://-

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
CONNECT PEOPLE d.o.o. Mokro bb, Pale 100,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)1.000

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Pavle Lonco, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh