[] Društvo sa ograničenom odgovornošću "PARABELLUM" Bijeljina

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 10.06.2022.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću "PARABELLUM" Bijeljina
Broj u registru emitenata 08-20-73/22
Broj registarskog uloška1-6685
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.20.05.2022.
Šifra djelatnosti71.12
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Starine Novaka 20
Telefon+ 387 65 054 866
Fax 
Email goran@trb.ba
Web adresa

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)5.000

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Slavenko Ristić, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh