[GRDS] Opština GRADIŠKA

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 27.12.2010.

Emitent

OznakaGRDS
Naziv Opština GRADIŠKA
Broj u registru emitenata 03-3-167/08
Broj registarskog uloška-
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.30.07.2008.
Šifra djelatnosti75110
Oblik organizovanja Grad/opština
Adresa Vidovdanska 1a
Telefon+ 387 51 810 382
Fax+
Email tatjana.bjelovuk@opstina-gradiska.com
Web adresahttp://

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)0

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje


Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 2 Obveznice  70.000100,007.000.00025.11.2010.06.12.2010.
Javna ponuda 1 Obveznice  27.000100,002.700.00031.07.2008.22.09.2008.
Emisija bez obaveze izrade prospekta 0 Akcije  0 0  
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh