[] Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "ALUMINA" Zvornik

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 17.06.2011.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "ALUMINA" Zvornik
Broj u registru emitenata 08-4-102/11
Broj registarskog uloškaI-5676
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.24.05.2004.
Šifra djelatnosti27420
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Karakaj bb
Telefon+ 387 56 260 435
Fax 
Email
Web adresa

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
Fabrika glinice "BIRAČ" a.d. Zvornik 100,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)253.072.106

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Giedrius Grigalius, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh