[] Mikrokreditno društvo "DIGITAL FINANCE INTERNATIONAL" d.o.o. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 20.11.2019.

Emitent

Oznaka 
Naziv Mikrokreditno društvo "DIGITAL FINANCE INTERNATIONAL" d.o.o. Banja Luka
Broj u registru emitenata 08-11-43/19
Broj registarskog uloška57-01-0441-16
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.27.12.2016.
Šifra djelatnosti64.92
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Svetozara Markovića 5, ulaz 11, 5. sprat
Telefon+ 387 51 492 610
Fax 
Email info@digitalfinance.ba
Web adresahttp://www.forza.ba

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
Piressa Holdings Limited Nikozija, Kipar 100,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)2.506.749

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Dragan Danojević, direktor

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tatyana Kostenkova predsjednik
Taras Boiko član
Gediminas Velicka član

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh