[] Društvo sa ograničenom odgovornošću "DAŽ" Zvornik

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 19.01.2018.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću "DAŽ" Zvornik
Broj u registru emitenata 08-9-6/18
Broj registarskog uloška-
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.03.04.2009.
Šifra djelatnosti10.82
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Ekonomija, Deveta ulica br. 30
Telefon+ 387 56 260 984
Fax+ 387 56 860 985
Email dragan.kojic@aleksandrija.ba
Web adresa

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)2.000

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Dragan Kojić, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh