[] OPŠTINA MILIĆI

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 19.03.2019.

Emitent

Oznaka 
Naziv OPŠTINA MILIĆI
Broj u registru emitenata 03-22-24/19
Broj registarskog uloška 
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.19.03.2019.
Šifra djelatnosti84.11
Oblik organizovanja Grad/opština
Adresa Jovana Dučića 2
Telefon+ 387 56 740 195
Fax+ 387 56 745 431
Email opstinamilici@teol.net
Web adresahttp://www.opstinamilici.org

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM) 

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje


Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh