[] Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge na veliko i malo, uvoz i izvoz "GATARIĆ" d.o.o. Derventa

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 03.10.2011.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge na veliko i malo, uvoz i izvoz "GATARIĆ" d.o.o. Derventa
Broj u registru emitenata 08-5-239/11
Broj registarskog uloška85-01-0075-08
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.24.06.2011.
Šifra djelatnosti46.90
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Kninska bb
Telefon+ 387 53 315 000
Fax+ 387 53 315 001
Email office@gataric.net
Web adresahttp://www.gataric.net

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
NazivSjedišteProcenat
GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP d.o.o. Krnjaševci, Stara Pazova 100,00 %

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)2.925.686

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Bojko Gatarić, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh