[] Društvo poljoprivredne djelatnosti "CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 07.02.2024.

Emitent

Oznaka 
Naziv Društvo poljoprivredne djelatnosti "CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča
Broj u registru emitenata 08-25-8/24
Broj registarskog uloška85-01-0003-09
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.07.02.2024.
Šifra djelatnosti01.11
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Berlinska bb
Telefon+ 387 65 431 127
Fax053/819-520
Email lacastellinasrpska@gmail.com
Web adresahttp://www.castellinasrpska.com

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
"VITA LAND" d.o.o. Gradiška Mitropolita Georgija Nikolajevića br. 24, Gradiška 100,00 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM) 

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Pero Dukić, direktor

Upravni odbor

Nema podataka

Nadzorni odbor

Nema podataka

Nema podataka
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh