[TRRF] Mikrokreditno društvo "TAURUS" d.o.o. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 28.05.2024.

Emitent

OznakaTRRF
Naziv Mikrokreditno društvo "TAURUS" d.o.o. Banja Luka
Broj u registru emitenata 08-10-73/18
Broj registarskog uloška57-01-0275-17
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.19.10.2017.
Šifra djelatnosti64.92
Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa Jovana Dučića 25
Telefon+ 387 51 492 465
Fax 
Email info@mkdtaurus.ba
Web adresahttp://www.mkdtaurus.ba

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Nema podataka

Akcijski kapital

Iznos (u KM)750.711

Akcije:

Nema podataka

Lice ovlašćeno za zastupanje

Milorad Despotović, direktor

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Injac predsjednik
Boris Đukić član
Milorad Gudelj član

Nadzorni odbor

Nema podataka

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Javna ponuda 6 Obveznice  2.0001000,002.000.00001.04.2024.08.05.2024.
Javna ponuda 5 Obveznice  2.0001000,002.000.00009.10.2023.26.10.2023.
Javna ponuda 4 Obveznice  1.0001000,001.000.00017.02.2023.09.03.2023.
Javna ponuda 3 Obveznice  7.000100,00445.00031.01.2022.15.04.2022.
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 2 Obveznice  7.000100,00700.00016.06.2020.17.07.2020.
Emisija bez obaveze objavljivanja prospekta - ponuda za 10 fizičkih ili pravnih lica u RS, a koji nisu kvalifikovani investitori 1 Obveznice  7.000100,00552.00014.06.2018.25.07.2018.
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh