[VBBB] "NLB BANKA" a.d. Banja Luka

 Datum posljednje promjene podataka u registru: 25.01.2024.

Emitent

OznakaVBBB
Naziv "NLB BANKA" a.d. Banja Luka
Broj u registru emitenata 05-4-234
Broj registarskog uloška3-31-00
Datum rješenja o upisu u sudski registar kao a.d.05.11.1998.
Šifra djelatnosti64.19
Oblik organizovanja Otvoreno akcionarsko društvo
Adresa Milana Tepića 4
Telefon+ 387 51 245 500
Fax+ 387 51 221 623
Email helpdesk@nlbbl.com
Web adresahttp://www.nlbbl.com

Povezana pravna lica

Učešće emitenata u kapitalu povezanih pravnih lica:
Nema podataka

Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
NazivSjedišteProcenat
Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana 99,85 %

Akcijski kapital

Iznos (u KM)62.003.000

Akcije:

Vrsta akcijaBrojNom. vrijednostVrijednost
Redovne/obične 62.0031000,0062.003.000

Lice ovlašćeno za zastupanje

Goran Babić, predsjednik uprave

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Babić predsjednik
Živko Šiftar član
Ljiljana Krsman član
Martin Mavrič član

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Andreas Burkhardt predsjednik
Dragan Gligorić član
Hedvika Usenik član
Dragan Kovačević član
Damir Kuder član

Vrsta emisijeRb. EmisijeVrsta HOVKlasa HOVEmitovanoNom. vrijednostUkupnoDatum odluke o emisijiDatum odobrenja prospekta
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 16 Akcije Класа А10.0001000,0010.000.00011.05.2009. 
Javna ponuda 15 Akcije Класа А10.0001000,0010.000.00012.08.2008.22.08.2008.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - statusna promjena društva (spajanje) 14 Akcije Класа А22.9871000,0022.987.00010.03.2006. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 13 Akcije Класа А1.8121000,001.812.00015.04.2005. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 12 Akcije Класа А2051000,00205.00015.04.2005. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 11 Akcije Класа А1801000,00180.00015.04.2005.16.05.2005.
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 10 Akcije Класа А9651000,00965.00011.04.2003. 
Javna ponuda 9 Akcije Класа А2.0001000,002.000.00012.03.2002. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 8 Akcije Класа А8251000,00825.00012.03.2002. 
Javna ponuda 7 Akcije Класа А6.0001000,006.000.00026.02.2001. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital 6 Akcije Класа А6841000,00684.00026.02.2001. 
Javna ponuda 5 Akcije Класа А1.5001000,001.000.00025.07.2000. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - povećanje kapitala u simultano osnovanom / zatvorenom a.d. 4 Akcije Класа А5681000,00568.00018.01.2000. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - povećanje kapitala u simultano osnovanom / zatvorenom a.d. 3 Akcije Класа А1.0001000,001.000.00010.11.1999. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - povećanje kapitala u simultano osnovanom / zatvorenom a.d. 2 Akcije Класа А291000,0029.00019.03.1999. 
Emisija bez obaveze izrade prospekta - simultano osnivanje / zatvorenog a.d. 1 Akcije Класа А3.7481000,003.748.00020.10.1998. 
Javna ponuda 1 Obveznice  50.000100,005.000.00005.04.2007.14.05.2007.
Не постоје прекршајни поступци!
  Na vrh