DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka

Naziv Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka
Skraćeni naziv DUIF "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka
Adresa Njegoševa br. 50
Grad Banja Luka
Država Bosna i Hercegovina
Matični broj01935780

Dozvola

Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-1213/07
Datum rješenja o dozvoli05.04.2007.
Datum upisa u sudski registar30.01.2007.

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

Danijela Puzić, Dragana Pašić

Kontakt podaci

Telefon 1+387 51 355 980
Telefon 2+
Faks+387 51 355 981
Email info@euroinvestment-bl.com
Web adresahttp://www.euroinvestment-bl.com

Osnovni kapital

Novčani dio (u KM):850.000,00
Nenovčani dio (u KM):0,00

Ukupan broj akcija (za a.d.):85
Nominalna vrijednost akcije u KM (za a.d.):10.000,00

Osnivači društva

NazivSkraćeni nazivAdresaIznos udjela (u KM)Broj akcijaProcenat učešća u osn. kapitalu
QUANTUM ENERGY CORPORATION LTD Filipou & Kavalas QUANTUM TOWER, Agios Dometios, P.C. 2363, Nicosia, Cyprus 850.000,0085100,00
photo
Ime i prezime Dragana   Pašić
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomista Radno iskustvo
photo
bioBiografija
Ime i prezime Danijela   Puzić
Funkcija Izvršni direktor Školska sprema VSS
Zvanje dipl.ekonomista Radno iskustvo 5
photo
bioBiografija
Ime i prezime GEORGE   KILLAS
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje mr ekonomije Radno iskustvo 17
photo
bioBiografija
Ime i prezime Danijela   Puzić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje dipl.ekonomista Radno iskustvo 5
photo
bioBiografija
Ime i prezime Gordana   Stanojčić
Funkcija Uprava Školska sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomista Radno iskustvo
OznakaNazivBroj dozvole:Datum izdavanjaTip fonda
JP-A-15 Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "EUROINVESTMENT FOND" 01-УП-51-468-3/1812.10.2018. Otvoreni investicioni fond
Nema podataka...
PozicijaIme i prezime
Investicioni menadžer Dragana Pašić
  Na vrh