Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
28.09.2001. Miltašević, Stojanka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
13.12.2006. Mirković, Danijela Zvornik Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer danijela@grandbroker.com
27.09.2002. Mirnić, Ankica Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
19.04.2013. Mirosavljević, Ana Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
24.02.2005. Mitrović, Slavko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
19.12.2005. Mišić, Miodrag Doboj Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
07.08.2006. Miškić, Miroslav Brčko Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
15.06.2022. Mrđa, Ana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer ana.mrdja81@gmail.com
14.10.2005. Mrkobrada, Jelena Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer info@raiffeisencapital.ba
12.12.2006. Nedimović, Jagoda Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
24.09.2002. Nikolić, Gordana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer mfi@mikrofininvest.com
24.10.2007. Ninković, Bojana Gradiška Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer ninkovicbojana@yahoo.com
26.04.2011. Ninković, Slavko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer ninkovicslavko@yahoo.com
22.12.2007. Novaković, Dušanka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
16.12.2005. Obradović, Borislav Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer polara@blic.net
  Na vrh