Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
22.12.2000. Lučić, Svjetlana Sarajevo Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
25.06.2010. Majstorović, Boris Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer majstorovic-b@blic.net
22.02.2006. Majstorović, Nataša Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer natasa.majstorovic@raiffeisengroup.ba
12.10.2022. Malbašić, Dajana Banja Luka Investicioni menadžer malbasicdajana.98@
23.11.2007. Manojlović, Vanja Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer vanja.manojlovic@irbrs.net
28.12.2011. Marin, Ljilja Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer ljilja@monetbroker.com; ljiljamarin@hotmail.com
25.12.2000. Marinković, Milan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
20.11.2006. Marković, Danijela Pale Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer danijela_kop@yahoo.com
20.10.2006. Marčeta, Miloš Investicioni menadžer
21.12.2007. Mačar, Vladimir Sarajevo Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer vladimir.macar@bobarbanka.com
06.03.2002. Madžar, Goran Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
13.12.2006. Milićević, Slaven Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
16.12.2013. Milovanović, Dragan Banja Luka Investicioni menadžer dragan807@yahoo.com
06.03.2002. Milovanović, Mićo Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.10.2005. Milovanović, Slađana Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer sladjana.milovanovic@investnova.info
  Na vrh