Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
23.01.2009. Kajkut, Dragan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer dragan-k@blic.net
18.11.2019. Kalabić, Andrea Kneževo Investicioni menadžer andreakalabic@gmail.com
13.12.2006. Kesar, Radenko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer rkesar@fondstan.com
23.11.2007. Kesić-Veselić, Nataša Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer natasa.kesic@teol.net
27.09.2005. Kecman, Branko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer branko.kecman@advantisbroker.com
26.11.2010. Klincov, Goran Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer goranklincov@kristalinvest.com
20.01.2003. Klincov, Ljubomir Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
13.12.2006. Knežević Milićević, Biljana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
11.09.2019. Knežević Uletilović, Marijana Banja Luka Investicioni menadžer ukmarijana@gmail.com
25.09.2002. Kovačević, Vinko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer euroinvestment@blic.net
21.01.2004. Komosar, Dijana Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer borsinv@inecco.net
12.12.2006. Konjević, Jelenko Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
30.05.2017. Kostić, Jelena Bijeljina Investicioni menadžer
21.04.2008. Kostrešević, Danijela Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer danijela.kostresevic@rsprivatizacija.com
22.09.2004. Kočić, Nenad Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
  Na vrh