Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
21.09.2004. Ilić, Rade Gradiška Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
20.09.2005. Injac, Dragan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
05.12.2002. Jakšić Dodig, Bojana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer bojana.jaksic@hypo-alpe-adria.rs.ba
18.04.2005. Jandrić, Miodrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
22.09.2004. Jandrić, Pero Laktaši Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
28.01.2004. Janjić, Siniša Pale Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer sinjanpal@hotmail.com
22.12.2000. Jelača, Mladen Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
17.12.2013. Jeftenić, Nataša Banja Luka Investicioni menadžer
21.02.2006. Jeftić, Zoran Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer zoran.jeftic@hypo-alpe-adria.com
18.04.2005. Jovetić Bušinoska, Biljana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
07.02.2004. Jović, Vladan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
20.10.2006. Jović, Dragan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
28.12.2011. Jorgić, Dejan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer dejanjorgic@kristalinvest.com
05.12.2002. Jotić, Jasminko Nova Topola Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.04.2005. Kajkut, Biljana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
  Na vrh