Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
15.01.2019. Vučenović, Zoran Banja Luka Investicioni menadžer vucenovic264@gmail.com
25.03.2009. Vučković, Aleksandar Srbija Investicioni menadžer astrumv@yahoo.com
22.12.2000. Vučković, Gordana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer gordana.vuckovic@zepterinvest.com
13.12.2006. Vučković, Dubravka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
24.02.2017. Gajić, Dragana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
01.03.2002. Gajić, Jasminka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer privred@teol.net
18.04.2005. Gajić, Predrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
19.12.2008. Galić, Arnela Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer arnela.g@hotmail.com
07.03.2002. Garača, Dragana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
14.03.2001. Gvozden, Borislav Modriča Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
15.12.2005. Grbić, Saša Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer sasa.grbic@eurobroker.ba
19.11.2008. Grujić, Miloš Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer milos.grujic@advantiscapital.com
24.10.2007. Damjanović, Danka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer damjanovicdanka@yahoo.com
20.01.2003. Dević, Dušanka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
06.03.2002. Dmitrović, Zdenka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
  Na vrh