Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
17.01.2003. Vasilić, Senka Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer senkav@yahoo.com
22.04.2010. Vidaković, Ruža Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer ruzavidakovic@yahoo.com
22.11.2007. Vilendečić, Jovo Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer jovo@teol.net
21.03.2008. Vilendečić, Simeun Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer simeunv@gmail.com
12.03.2001. Vujadin, Radislav Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer euroinvestment@blic.net
11.12.2002. Vujanović, Branka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.04.2005. Vujanović, Sergije Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.10.2002. Vujasinović, Spomenka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
20.12.2007. Vujčić, Nemanja Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer nemos77@teol.net
20.10.2006. Vukoja, Božo Grude Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
12.12.2006. Vukoje, Janko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
15.04.2005. Vuksan, Aleksandar Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
23.01.2009. Vuletić, Danijela Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer danijela.vuletic@unicreditgroup.ba
22.12.2000. Vulić, Jadranka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
25.09.2001. Vučen, Anka Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer borsinv@inecco.net
  Na vrh