Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
12.04.2005. Stupar, Brane Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.04.2005. Stupar, Dragan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
23.09.2002. Tabaković, Radomir Bileća Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
23.09.2009. Todorović, Boris Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer boris.todorovic@sec.rs.ba
08.10.2003. Todorović, Ljiljana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
28.12.2011. Tomić, Boris Kotor Varoš Investicioni menadžer boris.tomic@blb-invest.com
21.12.2000. Tomić, Cvijeta Kotor Varoš Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
29.09.2001. Tomović, Nenad Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
12.12.2006. Topalović, Sonja Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer stopalovic@fimabl.ba
11.12.2006. Topić, Dragana Nova Topola Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
23.01.2009. Topić, Miroslav Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
22.02.2006. Trbić, Dobrila Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
29.07.2008. Trifković, Biljana Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer biljana.lazikic@investnova.info
12.12.2006. Tučić, Dragana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
19.11.2008. Ćurić, Predrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
  Na vrh