Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
29.10.2007. Obradović, Slaviša Čajniče Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer slavisa-obradovic@yahoo.com
19.04.2005. Ostić, Dijana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer privred@teol.net
21.05.2013. Ostić, Milana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
20.02.2006. Odžaković, Milan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer m.odzakovic@bib.ba
19.11.2008. Pajić, Dragoslav Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer dragoslav.pajic@advantiscapital.com
18.02.2002. Pandžić, Borislav Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
07.03.2002. Pašić, Dragana Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
15.05.2015. Pekez, Nataša Banja Luka Investicioni menadžer natasapekez@kristalinvest.com
21.12.2000. Perković, Mladen Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
30.06.2017. Petković, Mladenka Bijeljina Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer mladenka.petkovic@bobarbanka.com
22.09.2004. Peurača, Vojin Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
26.10.2009. Piljak, Marko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer piljakmarko83@yahoo.com
21.12.2007. Popović, Zlatko Prijedor Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer zlatko.popovic@irbrs.net
18.04.2005. Potkonjak, Mira Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
04.12.2006. Praštalo, Srđan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
  Na vrh