Pregled lica koja posjeduju zvanje - menadžer

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
18.10.2005. Bjeljac, Radmila Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.04.2005. Blagojević, Bojan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
19.12.2007. Blagojević, Mirjana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer mirjana.blagojevic@volksbank.ba
05.03.2001. Boban, Boro Bileća Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
18.04.2005. Bodroža, Branka Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
19.03.2008. Bojić, Božana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer bozana.bojic@bib.ba
24.09.2002. Bojić, Vera Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
13.11.2019. Bojić, Daniel Investicioni menadžer
27.09.2007. Borović, Zoran Čajniče Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer zoran.borovic@efbl.org
17.04.2005. Bosančić, Živodar Čelinac Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
27.11.2007. Bošnjak, Mirko Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer bosnjakmirko@yahoo.com
27.09.2001. Bulović, Mirjana Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer
04.04.2018. Bundalo, Bojan Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer bojan-991@hotmail.com
22.04.2005. Burazor, Vladimir Banja Luka Bosna i Hercegovina Investicioni menadžer v.burazor@nlbrazvojnabanka.com
03.07.2017. Vakičić, Bojana Bijeljina Investicioni menadžer bojana.tukic@gmail.com
  Na vrh