Pregled lica koja posjeduju zvanje - broker

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
22.04.2005. Mirjanić, Jelica Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
13.10.2003. Mirković, Danijela Zvornik Bosna i Hercegovina Broker danijela@grandbroker.com
28.11.2002. Mirosavljević, Ana Bijeljina Bosna i Hercegovina Broker
09.07.2007. Mitrović, Dijana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker mitrovic79@yahoo.com
07.08.2006. Miškić, Miroslav Brčko Bosna i Hercegovina Broker
10.07.2007. Mrđa, Violeta Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker lolita@blic.ba
16.03.2001. Mrkobrada, Jelena Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker info@raiffeisencapital.ba
12.12.2006. Nikolić, Aleksandra Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker aleksandra.nikolic@zkb.ba
11.12.2006. Ninković, Bojana Gradiška Bosna i Hercegovina Broker ninkovicbojana@yahoo.com
05.03.2002. Obradović, Dejan Prijedor Srbija Broker
17.02.2020. Obradović, Milijana Prijedor Bosna i Hercegovina Broker milijana.obradovic3@gmail.com
22.04.2005. Obradović, Slaviša Čajniče Bosna i Hercegovina Broker slavisa-obradovic@yahoo.com
10.06.2004. Ostić, Dijana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker privred@teol.net
19.06.2003. Ostić, Milana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
09.07.2007. Pavičić, Ninoslav Bosna i Hercegovina Broker ninoslav@teol.net
  Na vrh