Pregled lica koja posjeduju zvanje - broker

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
27.09.2004. Kačavenda, Boris Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker boris.kacavenda@novabanka.com
20.10.2006. Kerezović Damjanović, Daliborka Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
18.12.2007. Kecman, Aleksandar Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
15.03.2001. Kecman, Branko Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker branko.kecman@advantisbroker.com
11.12.2006. Kitonjić, Aleksandar Prijedor Bosna i Hercegovina Broker aleksandar.kitonjic@teol.net
21.04.2009. Klasić, Iris Sarajevo Bosna i Hercegovina Broker iris.klasic@gmail.com
17.10.2005. Knežević Milićević, Biljana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
18.10.2006. Kovačević, Branka Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker branka.kovacevic@novablbanka.com
16.06.2006. Kovačević, Predrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker pkovacevic@interfinance.ba
21.04.2005. Kozomara, Boris Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
09.07.2007. Kojić, Milovan Prnjavor Bosna i Hercegovina Broker ekko_978@yahoo.com
12.12.2006. Komosar, Dijana Prijedor Bosna i Hercegovina Broker borsinv@inecco.net
11.02.2004. Kondić, Sanja Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker sanja.kondic@novablbanka.com
24.12.2007. Krajišnik, Miloš Pale Bosna i Hercegovina Broker miloskrajisnik@yahoo.com
11.10.2019. Krčmar, Aleksandra Banja Luka Broker
  Na vrh