Pregled lica koja posjeduju zvanje - broker

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
25.12.2000. Tomović, Nenad Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
24.09.2004. Topalović, Sonja Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker stopalovic@fimabl.ba
09.07.2007. Topić, Miroslav Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
14.12.2007. Topić-Damjanović, Jadranka Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker andrejaleksej@hotmail.com
13.04.2005. Travar, Suzana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker suzana.vucanovic@zkb.ba
09.07.2007. Trampa, Borislav Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker borislav.trampa@zkb.ba
16.03.2001. Trninić, Mladen Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
17.10.2005. Ćurić, Predrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
14.07.2007. Crljić, Siniša Derventa Bosna i Hercegovina Broker
10.06.2004. Čaprić, Vanja Zvornik Bosna i Hercegovina Broker cvanja@spinter.net
18.12.2007. Čolaković, Rade Bosna i Hercegovina Broker colakovic_rade@yahoo.com
05.10.2003. Šipka, Dejan Kozarska Dubica Bosna i Hercegovina Broker
20.07.2007. Škrbić, Maja Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker mskrbic@blic.net
18.04.2005. Šljivar, Božana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
21.09.2004. Šljokić, Bojan Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker bojan.sljokic@eurobroker.ba
  Na vrh