Pregled lica koja posjeduju zvanje - broker

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
19.04.2005. Rakonjac, Sanja Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker sanja.polara@blic.net
23.09.2004. Repija, Radomir Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker radomirrepija@yahoo.com
13.10.2006. Risović, Slaviša Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
23.10.2009. Risojević, Siniša Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker sinisa.risojevic@hotmail.com
18.04.2005. Rudić, Vladimir Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
12.12.2006. Savanović, Bojana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker b.savanovic@nlbrazvojnabanka.com
18.12.2007. Savić, Mladen Bijeljina Bosna i Hercegovina Broker savicml@hotmail.com
28.10.2014. Savić, Nemanja Banja Luka Broker nemanjasavic89@gmail.com
18.10.2006. Savić, Nikola Srbac Bosna i Hercegovina Broker nikola.savic@novabanka.com
13.06.2003. Savković, Jelena Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker jelena.savkovic@eurobroker.ba
15.12.2006. Sančanin, Milan Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker msancanin@fimabl.ba
09.12.2002. Serdar, Dragan Bosna i Hercegovina Broker
22.04.2005. Simić, Željka Zvornik Bosna i Hercegovina Broker
07.03.2008. Slijepčević, Željko Broker
22.07.2007. Smiljanić, Mira Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker smiljanicm@yahoo.com
  Na vrh