Pregled lica koja posjeduju zvanje - broker

Datum sticanja zvanjaPrezime i imeLokacijaDržavaZvanjeEmail adresa
18.10.2006. Buvač, Predrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker senzal@teleklik.net
09.07.2007. Bunić, Saša Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
21.01.2004. Burazor, Vladimir Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker v.burazor@nlbrazvojnabanka.com
09.07.2007. Burić, Milorad Brčko Bosna i Hercegovina Broker buric_milorad@yahoo.com
10.07.2007. Vejnović, Slobodanka Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
12.12.2000. Vranješ, Dragana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
09.06.2003. Vuković, Nebojša Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
20.09.2006. Vukoja, Božo Grude Bosna i Hercegovina Broker
12.09.2004. Vukoje, Janko Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
09.07.2007. Vučić, Teodor Srbac Bosna i Hercegovina Broker
15.10.2007. Vučković, Aleksandar Srbija Broker astrumv@yahoo.com
11.06.2004. Gavrilović, Dragana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
20.10.2006. Gajić, Dragana Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
18.04.2005. Gajić, Predrag Banja Luka Bosna i Hercegovina Broker
19.07.2007. Galić, Nikolina Laktaši Bosna i Hercegovina Broker galici@blic.net
  Na vrh